ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΤΕΡΖΗΣ 0.Ε

Καλώδια

Η εταιρεία μας διαθέτει καλώδια όλων των τύπων για χρήση και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

Συγκεκριμένα διαθέτουμε:

 

  • Υποβρύχια Καλώδια

υποβρύχιο καλώδιο

 

 

  • Καλώδια ισχύος

καλώδια υψηλής ισχύος

 

 

  • Καλώδια τηλεπικοινωνιών & μεταφοράς δεδομένων

Καλώδια τηλεπικοινωνιών & μεταφοράς δεδομένων

 

 

  • Σύρματα περιελίξεων

Σύρματα περιελίξεων

 

Τύποι καλωδίων

NYA HO5V-U 1X1
NYA HO7V-U 1X1,5
NYA HO7V-U 1X2,5
NYA HO7V-U 1X4
NYA HO7V-U 1X6
NYA HO7V-R 1X6
NYA HO7V-U 1X10
NYA HO7V-R 1X10
NYA HO7V-R 1X16
NYA HO7V-R 1X25
NYA HO7V-R 1X35
NYA HO7V-R 1X50
NYA HO7V-R 1X70
NYA HO7V-R 1X95


NYM ΗO5VV-U 2X1,5
NYM ΗO5VV-U 2X2,5
NYM ΗO5VV-U 2X4
NYM ΗO5VV-U 2X6
NYM ΗO5VV-R 2X10
NYM ΗO5VV-R 2X16


NYM ΗO5VV-U 3G1,5
NYM ΗO5VV-U 3G2,5
NYM ΗO5VV-U 3G4
NYM ΗO5VV-U 3G6
NYM ΗO5VV-R 3G10
NYM ΗO5VV-R 3G10+1,5
NYM ΗO5VV-U 4G1,5
NYM ΗO5VV-U 4G2,5
NYM ΗO5VV-U 4G4
NYM ΗO5VV-U 4G6
NYM ΗO5VV-R 4G10
NYM ΗO5VV-U 5G1,5
NYM ΗO5VV-U 5G2,5
NYM ΗO5VV-U 5G4
NYM ΗO5VV-U 5G6
NYM ΗO5VV-R 5G10
NYM ΗO5VV-R 5G10+1,5
NYM ΗO5VV-R 5G16
NYM ΗO5VV-R 5G16+1,5
NYIFY NYIFY2X1
NYIFY NYIFY2X1,5
NYIFY NYIFY3G1,5
NYIFY NYIFY3G2,5
NYIFY NYIFY4G1,5


NYY J1VV-R 1X16
NYY J1VV-R 1X25
NYY J1VV-R 1X35
NYY J1VV-R 1X50
NYY J1VV-R 1X70
NYY J1VV-R 1X95
NYY J1VV-R 1X120
NYY J1VV-R 1X150
NYY J1VV-R 1X185
NYY J1VV-R 1X240
NYY J1VV-R 1X300


NYY J1VV-U 2X1,5
NYY J1VV-U 2X2,5
NYY J1VV-U 2X4
NYY J1VV-U 2X6
NYY J1VV-R 2X10
NYY J1VV-R 2X16
NYY J1VV-R 2X25
NYY J1VV-S 2X35
NYY J1VV-S 2X50


NYY J1VV-U 3G1,5
NYY J1VV-U 3G2,5
NYY J1VV-U 3G4
NYY J1VV-U 3G6
NYY J1VV-R 3G10
NYY J1VV-R 3G10+1,5
NYY J1VV-R 3G16
NYY J1VV-R 3G16+1,5
NYY J1VV-R 3G25
NYY J1VV-S 3G35
NYY J1VV-S 3G50
NYY J1VV-S 3G70
NYY J1VV-S 3G95
NYY J1VV-S 3G120
NYY J1VV-S 3G150
NYY J1VV-S 3G185
NYY J1VV-S 3G240
NYY J1VV-R 3X25G16
NYY J1VV-S 3X35G16
NYY J1VV-S 3X50G25
NYY J1VV-S 3X70G35
NYY J1VV-S 3X95G50
NYY J1VV-S 3X120G70
NYY J1VV-S 3X150G70
NYY J1VV-S 3X185G95
NYY J1VV-S 3X240G120
NYY J1VV-U 4G1,5
NYY J1VV-U 4G2,5
NYY J1VV-U 4G4
NYY J1VV-U 4G6
NYY J1VV-R 4G10
NYY J1VV-R 4G16
NYY J1VV-R 4G25
NYY J1VV-S 4G35
NYY J1VV-S 4G50
NYY J1VV-S 4G70
NYY J1VV-S 4G95
NYY J1VV-S 4G120
NYY J1VV-S 4G150
NYY J1VV-U 5G1,5
NYY J1VV-U 5G2,5
NYY J1VV-U 5G4
NYY J1VV-U 5G6
NYY J1VV-R 5G10
NYY J1VV-R 5G10+1,5
NYY J1VV-R 5G16
NYY J1VV-R 5G16+1,5
ΝΥΥ J1VV-R 5G25
NYY J1VV-R 5G25+2,5
NYY J1VV-R 5G35
NYY J1VV-R 5G50


NYY J1VV-U 7G1,5
NYY J1VV-U 9G1,5
NYY J1VV-U 10G1,5
NYY J1VV-U 12G1,5
NYY J1VV-U 16G1,5
NYY J1VV-U 21G1,5
NYY J1VV-U 24G1,5
NYY J1VV-U 7G2,5
NYY J1VV-U 10G2,5
NYY J1VV-U 12G2,5


NYFAZ HO3VH-H 2X0,35
NYFAZ H03VH-H 2X0,5
NYFAZ H03VH-H 2X0,75
NYFAZ HO3VH-H 2X0,50 XΡ
NYFAZ HO3VH-H 2X0,75 ΧΡ
NSLF HO1N2-D 1X16
NSLF HO1N2-D 1X25
NSLF HO1N2-D 1X35
NSLF HO1N2-D 1X50
NSLF HO1N2-D 1X70
NSLF HO1N2-D 1X95
NSLF HO1N2-D 1X120
NYLHY HO3VV-F 2X0,50
NYLHY HO3VV-F 2X0,75
NYLHY HO3VV-F3G0,50
NYLHY HO3VV-F3G0,75
NYLHY HO3VV-F4G0,50
NYLHY HO3VV-F4G0,75
NYLHY HO5VV-F 5G0,75


NYMHY HO5VV-F 2X1
NYMHY HO5VV-F2X1,5
NYMHY HO5VV-F2X2,5
NYMHY HO5VV-F3G1
NYMHY HO5VV-F3G1,5
NYMHY HO5VV-F3G2,5
NYMHY HO5VV-F3G4
NYMHY HO5VV-F4G1
NYMHY HO5VV-F4G1,5
NYMHY HO5VV-F4G2,5
NYMHY HO5VV-F4G4
NYMHY HO5VV-F5G1
NYMHY HO5VV-F5G1,5
NYMHY HO5VV-F5G2,5
NYMHY HO5VV-F5G4


NYMHY FR-NO5VV5-F 3G6
NYMHY FR-NO5VV5-F 4G6
NYMHY FR-NO5VV5-F 5G6


NYMHY HO5VV-F 7G1
NYMHY HO5VV-F 7G1,5
NYMHY HO5VV-F 7G2,5
NYAF HO5V-K 1X0,50
NYAF HO5V-K 1X0,75
NYAF HO5V-K 1X1


NYAF HO7V-K 1X1,5
NYAF HO7V-K 1X2,5
NYAF HO7V-K 1X4
NYAF HO7V-K 1X6
NYAF HO7V-K 1X10
NYAF HO7V-K 1X16
2XSY 2XSY 1X50/16
2XSY 2XSY 1X70/16
2XSY 2XSY 1X95/16
2XSY 2XSY 1X120/16


NYFAF 2X0,50
NYFAF 2X0,75


CU CU ΓΕΙΩΣΕΩΣ 16

CU ΓΕΙΩΣΕΩΣ 25

CU ΓΕΙΩΣΕΩΣ 35

CU ΓΕΙΩΣΕΩΣ 50

CU ΓΕΙΩΣΕΩΣ 70

CU ΓΕΙΩΣΕΩΣ 95

CU ΓΕΙΩΣΕΩΣ 120

CU ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΕΠΙΚΑΣ. 16

CU ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΕΠΙΚΑΣ. 25

CU ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΕΠΙΚΑΣ. 35

CU ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΕΠΙΚΑΣ. 50

CU ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΕΠΙΚΑΣ. 70

CU ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΕΠΙΚΑΣ. 95

CU ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΕΠΙΚΑΣ. 120
HO7RN-F HO7RN-F 2X1
HO7RN-F HO7RN-F 2X1,5
HO7RN-F HO7RN-F 3G1
HO7RN-F HO7RN-F 3G1,5
HO7RN-F HO7RN-F 3G2,5
HO7RN-F HO7RN-F 3G4
HO7RN-F HO7RN-F 3G6
HO7RN-F HO7RN-F 4G1,5
HO7RN-F HO7RN-F 4G2,5
HO7RN-F HO7RN-F 4G4
HO7RN-F HO7RN-F 4G6
HO7RN-F HO7RN-F 5G1,5
HO7RN-F HO7RN-F 5G2,5
HO7RN-F HO7RN-F 5G4
HO7RN-F HO7RN-F 5G6


JYYe JYYE 1X2X0,60
JYYe JYYE 2X2X0,60
JYYe JYYE 3X2X0,60
JYYe JYYE 4X2X0,60
JYYe JYYE 5X2X0,60
JYYe JYYE 6X2X0,60
JYYe JYYE 10X2X0,60
JYYe JYYE 15X2X0,60
JYYe JYYE 20X2X0,60
JYYe JYYE 25X2X0,60
JYYe JYYE 30X2X0,60
JYYe JYYE 40X2X0,60
JYYe JYYE 50X2X0,60


PET AO2YS(ST)2Y 2X2X0,60
PET AO2YS(ST)2Y 4X2X0,60
PET AO2YS(ST)2Y 6X2X0,60
PET AO2YS(ST)2Y 10X2X0,60
PET AO2YS(ST)2Y 20X2X0,60
PET AO2YS(ST)2Y 30X2X0,60
PET AO2YS(ST)2Y 40X2X0,60
PET AO2YS(ST)2Y 50X2X0,60


DR. VERS DR.VERS 2X0,80


"Y"ΚΩΔΩΝΩΝ 1Χ0,80

1Χ0,60
ΟΒΑΛ ΟΒΑΛ 2Χ0,50
ΟΒΑΛ ΟΒΑΛ 2Χ0,75