Μελέτη φωτισμού

H σημασία του φωτός στην ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού, καθώς και η επίδραση του στην υγεία τόσο σωματική όσο και ψυχολογική είναι καθοριστική.

Ύστερα από μελέτες έχει αποδειχθεί πως σημαντικές βιολογικές ανάγκες επηρεάζονται από το φωτισμό. Για το λόγο αυτό είναι επιθυμητό κατά τη δημιουργία ενός νέου χώρου, είτε κατοικίας είτε επαγγελματικού, ο φωτισμός να μελετάται ταυτόχρονα με την αρχιτεκτονική δομή του κτηρίου.

Αυτό θα μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο το φυσικό φωτισμό που θα εισέρχεται στο κτήριο αλλά και να προσαρμόσουμε αρμονικά τον τεχνητό φωτισμό σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Ακόμα και σε έναν υπό ανακαίνιση χώρο η αξία του σωστού φωτισμού μπορεί να τον μετατρέψει σε ευχάριστα βιώσιμο καθώς επίσης να επιτύχουμε αξιόλογα διακοσμητικά αποτελέσματα μέσω αυτού.


Σημαντική παράμετρος που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κατά την πραγματοποίηση μιας μελέτης είναι καταρχάς η χρήση η οποία θα ενέχει ο χώρος και οι ανάγκες των εκάστοτε χρηστών. Σε κάθε περίπτωση η επάρκεια του φωτισμού, η λειτουργικότητα, η αποφυγή θάμβωσης και οπτικής δυσφορίας περιλαμβάνονται στο κυρίως στάδιο του σχεδιασμού.


Ένας ακόμα βασικός άξονας που θα βασιστεί η μελέτη φωτισμού είναι η εξοικονόμηση ενέργειας.
Είναι γνωστό πως η κατανάλωση ηλεκτρισμού για τις ανάγκες φωτισμού αντιστοιχεί στο 19% της παγκόσμιας κατανάλωσης και στο 14% της Ευρωπαϊκής. Έχει υπολογιστεί ωστόσο ότι με σωστή διαχείριση η κατανάλωση μπορεί να μειωθεί έως και 40%. Στο στάδιο αυτό η πρόταση πρέπει να είναι συμβατή με νέες τεχνολογίες που θα προσφέρουν τη μέγιστη εξοικονόμηση και ταυτόχρονα μεγάλη απόδοση. Στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλει και η έξυπνη διαχείριση συστημάτων στην οποία μπορεί να προσαρμοστεί ο φωτισμός και θα μας εξασφαλίσει τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και την ορθολογική χρήση του τεχνητού φωτισμού σε συνδυασμό
πάντα με τον φυσικό, όπου αυτό είναι εφικτό.


Τέλος τα διαφορετικά σενάρια φωτισμού που έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε στον ίδιο χώρο, είναι το στάδιο που θα συμπληρώσει τη μελέτη μας. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο οι δύο βασικοί παράγοντες του σχεδιασμού, η εξοικονόμηση ενέργειας και η λειτουργικότητα, συνυπάρχουν ανάλογα με τις διαφορετικές χρήσεις ενός χώρου ή τις εκάστοτε ανάγκες των ιδιοκτητών.
Σε κάθε περίπτωση βέβαια μια μελέτη φωτισμού θα μας βοηθήσει πέρα από την ασφάλεια, την λειτουργικότητα και την άνεση, να αποφύγουμε την αγορά άσκοπων φωτιστικών σωμάτων ή ακατάλληλων λαμπτήρων.
Στο κατάστημα μας υπάρχει πλήρης εξειδίκευση και τεχνογνωσία στον τομέα του φωτισμού καθιστώντας το προσωπικό μας ικανό να δώσει τις αρτιότερες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χώρου συνδυάζοντας τις επιθυμίες του πελάτη.Τερζή Όλγα 

Interior and Lighting Designer