ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΤΕΡΖΗΣ 0.Ε

Μελέτη φωτισμού

H σημασία του φωτός στην ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού, καθώς και η επίδραση του στην υγεία τόσο σωματική όσο και ψυχολογική είναι καθοριστική. Μελέτη φωτισμού κτηρίου

Ύστερα από μελέτες έχει αποδειχθεί πως σημαντικές βιολογικές ανάγκες επηρεάζονται από το φωτισμό. Για το λόγο αυτό είναι επιθυμητό κατά τη δημιουργία ενός νέου χώρου, είτε κατοικίας είτε επαγγελματικού, ο φωτισμός να μελετάται ταυτόχρονα με την αρχιτεκτονική δομή του κτηρίου. Αυτό θα μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο το φυσικό φωτισμό που θα εισέρχεται στο κτήριο αλλά και να προσαρμόσουμε αρμονικά τον τεχνητό φωτισμό σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Ακόμα και σε έναν υπό ανακαίνιση χώρο η αξία του σωστού φωτισμού μπορεί να τον μετατρέψει σε ευχάριστα βιώσιμο καθώς επίσης να επιτύχουμε αξιόλογα διακοσμητικά αποτελέσματα μέσω αυτού.


Σημαντική παράμετρος που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κατά την πραγματοποίηση μιας μελέτης είναι καταρχάς η χρήση η οποία θα ενέχει ο χώρος και οι ανάγκες των εκάστοτε χρηστών. Σε κάθε περίπτωση η επάρκεια του φωτισμού, η λειτουργικότητα, η αποφυγή θάμβωσης και οπτικής δυσφορίας περιλαμβάνονται στο κυρίως στάδιο του σχεδιασμού.


Ένας ακόμα βασικός άξονας που θα βασιστεί η μελέτη φωτισμού είναι η εξοικονόμηση ενέργειας.
Είναι γνωστό πως η κατανάλωση ηλεκτρισμού για τις ανάγκες φωτισμού αντιστοιχεί στο 19% της παγκόσμιας κατανάλωσης και στο 14% της Ευρωπαϊκής. Έχει υπολογιστεί ωστόσο ότι με σωστή διαχείριση η κατανάλωση μπορεί να μειωθεί έως και 40%. Στο στάδιο αυτό η πρόταση πρέπει να είναι συμβατή με νέες τεχνολογίες που θα προσφέρουν τη μέγιστη εξοικονόμηση και ταυτόχρονα μεγάλη απόδοση. Στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλει και η έξυπνη διαχείριση συστημάτων στην οποία μπορεί να προσαρμοστεί ο φωτισμός και θα μας εξασφαλίσει τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και την ορθολογική χρήση του τεχνητού φωτισμού σε συνδυασμό
πάντα με τον φυσικό, όπου αυτό είναι εφικτό.Μελέτη φωτισμού Ελλάδα


Τέλος τα διαφορετικά σενάρια φωτισμού που έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε στον ίδιο χώρο, είναι το στάδιο που θα συμπληρώσει τη μελέτη μας. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο οι δύο βασικοί παράγοντες του σχεδιασμού, η εξοικονόμηση ενέργειας και η λειτουργικότητα, συνυπάρχουν ανάλογα με τις διαφορετικές χρήσεις ενός χώρου ή τις εκάστοτε ανάγκες των ιδιοκτητών.
Σε κάθε περίπτωση βέβαια μια μελέτη φωτισμού θα μας βοηθήσει πέρα από την ασφάλεια, την λειτουργικότητα και την άνεση, να αποφύγουμε την αγορά άσκοπων φωτιστικών σωμάτων ή ακατάλληλων λαμπτήρων.
Στο κατάστημα μας υπάρχει πλήρης εξειδίκευση και τεχνογνωσία στον τομέα του φωτισμού καθιστώντας το προσωπικό μας ικανό να δώσει τις αρτιότερες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χώρου συνδυάζοντας τις επιθυμίες του πελάτη.


Τερζή Όλγα
Interior and Lighting Designer

Τεχνολογία LED

Σήμερα η ανάγκη για εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας, καθώς και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση είναι επιτακτική σε όλους τους τομείς.
Στον τομέα του φωτισμού, η κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για το ένα κτήριο είναι το 25-35% της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας.Λαμπτήρες LED
Συνεπώς είναι απαραίτητο να στραφούμε σε λύσεις που αφορούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση.
Στον άξονα αυτό κινούνται οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής λαμπτήρων και φωτιστικών. Για το λόγο αυτό όλες οι μελέτες έχουν οδηγήσει στην εφαρμογή μιας νέας τεχνολογία που αφορά τη χρήση των LED.
Ο όρος LED σημαίνει Light Emitting Diode, δηλαδή δίοδος εκπομπής φωτός. Οι δίοδοι εκπομπής φωτός είναι πηγές φωτός κατάλληλων ημιαγωγών, που με την εφαρμογή ορισμένης τιμής τάσης, έχουν την δυνατότητα να μετατρέπουν το ηλεκτρικό ρεύμα που διέρχεται από αυτές σε ορατό φως.

Η ανακάλυψη των LED φέρνει επανάσταση στην αγορά φωτισμού και εξελίσσεται αλματωδώς.

Προβλέπεται ότι έως το 2020 η αγορά των φωτιστικών LED θα αποτελεί το 65% της συνολικής αγοράς φωτιστικών ενώ η ιδανική πρόβλεψη θα ήταν η
παντελής αντικατάσταση των συμβατικών πηγών φωτισμού με LED.


Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας LED είναι πολλά:

  • Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
  • Υψηλή φωτεινή ένταση
  • Οικολογική συμπεριφορά (δεν περιλαμβάνουν υδράργυρο και μόλυβδο) Λαμπτήρας LED
  • Λειτουργία χωρίς εκπομπή θερμότητας
  • Βέλτιστη χρωματική απόδοση
  • Δυνατότητα επιλογής χρώματος
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Ελάχιστο κόστος συντήρησης

 

Σίγουρα οι εφαρμογές των LED είναι πάρα πολλές: από απλή αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων έως και εξ’ ολοκλήρου μελέτη φωτισμού με την συγκεκριμένη τεχνολογία.
Στο κατάστημα μας υπάρχει πλήρης εξειδίκευση και τεχνογνωσία στον τομέα του
φωτισμού καθιστώντας το προσωπικό μας ικανό να δώσει τις αρτιότερες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χώρου συνδυάζοντας τις επιθυμίες του πελάτη.

 


Τερζή Όλγα
Interior and Lighting Designer