Τεχνολογία LED

Σήμερα η ανάγκη για εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας, καθώς και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση είναι επιτακτική σε όλους τους τομείς.

Στον τομέα του φωτισμού, η κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για το ένα κτήριο είναι το 25-35% της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας.

Μελέτη φωτισμού

H σημασία του φωτός στην ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού, καθώς και η επίδραση του στην υγεία τόσο σωματική όσο και ψυχολογική είναι καθοριστική. 

Ύστερα από μελέτες έχει αποδειχθεί πως σημαντικές βιολογικές ανάγκες επηρεάζονται από το φωτισμό. Για το λόγο αυτό είναι επιθυμητό κατά τη δημιουργία ενός νέου χώρου, είτε κατοικίας είτε επαγγελματικού, ο φωτισμός να μελετάται ταυτόχρονα με την αρχιτεκτονική δομή του κτηρίου.